Naam:
Hans van Rossum
Functie:
Chief development officer (stadsontwikkeling)
Werkt bij de gemeente Rotterdam sinds:
2009
Haalt inspiratie uit:
projecten die de stad verder brengen
Is trots op:
het Motorstraatgebied, hiermee is belangrijke aanzet gedaan voor het gehele Hart van Zuid.

Interview Hans van Rossum

Alleen bij wrijving ontstaat glans

“Vanaf het eerste moment was ik betrokken bij de ontwikkeling van het revalidatiehotel. Ik was destijds projectmanager bij Stadsontwikkeling en ik werkte aan het Hart van Zuid, het gebied rond winkelcentrum Zuidplein en Ahoy. Ook het Motorstraatgebied waar Laurens Revalidatiehotel Intermezzo Zuid onderdeel van is, viel hieronder.

Samenwerking met HD

De gemeente sprak eerst met HD als eigenaar van de grond. We zochten naar een functie die niet alleen een haalbaar project voor HD zou opleveren, maar die ook zou bijdragen aan de ruimtelijke economische ontwikkeling die wij als gemeente in dat gebied wensten. Niet alleen in het voortraject dacht de gemeente mee met HD over de meest geschikte functie voor de locatie. Ook bij de uitwerking van de plannen waren specialisten betrokken. Zij namen deel aan de workshops van HD om te komen tot een programma van eisen.

Laurens bood de kans om een voorziening te realiseren waarvan wij zeiden dat die past in de signatuur van het gebied. Het was geschikt om op die plek te realiseren en het sloot goed aan bij de ontwikkeling van de beoogde zorg-, leer-, werkomgeving met het Ikazia ziekenhuis en de scholen rondom. We zagen veel aanknopingspunten en daar werden we enthousiast van.


< Terug naar inleiding

Invloed op het ontwerp

De invloed van de gemeente zat vooral aan de voorkant. Wij wilden dat het verloederde bedrijventerrein op een toch wel cruciale locatie zich zou ontpoppen tot een zorg-, leer-, werkgebied. We hadden een hoog ambitieniveau in het kader van Hart van Zuid. We ontwikkelden een stedenbouwkundig matenplan, waarin ambitie wordt vertaald naar ruimtelijk ontwerp. Welke locaties zijn geschikt voor ontwikkeling en hoe moet dat ingepast worden? Hierop zijn initiatieven van de markt getoetst. Ook deze ontwikkeling. Welk type architectuur kies je? Hoe belangrijk vinden we de aanlooproutes in verbinding met de openbare ruimte? Hoe verhouden de projecten zich tot elkaar? Dat zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden waar een ontwerp aan moet voldoen.

Communicatie en ideeënuitwisseling

De gemeente had de regie over de communicatie. We hebben veel avonden georganiseerd om te laten zien hoe het gebied zich in zijn totaal ging ontwikkelen en waar de afzonderlijke partijen hun ideeën konden presenteren. We hadden te maken met een snelle transformatie van het gebied. Er liepen veel projecten tegelijkertijd: Ikazia, een nieuwe school, bedrijfsverzamelgebouw Inspiratus kwam van de grond, een nieuwe sportaccommodatie en niet te vergeten het Laurens Revalidatiehotel Intermezzo Zuid. Ook richten we de infrastructuur opnieuw in, ondergronds en bovengronds. En dat alles in een tijdsbestek van twee tot vier jaar.

Bij wrijving ontstaat glans

Er is intensief gesproken over de architectonische kwaliteit en uitstraling van het gebouw. De gemeente wenst in het gebied een verwijzing naar de architectuur van de Rotterdams Wederopbouwperiode. Daar heeft de architect van HD best een beetje mee moeten stoeien aan de voorkant, maar alleen bij wrijving ontstaat glans.

Je kiest af en toe een andere invalshoek, maar ik denk dat alle betrokken partijen blij zijn met het resultaat. Ik denk dat niet alleen het gebouw maar het gebied een enorm positieve bijdrage levert aan het functioneren van de omliggende wijken en Rotterdam-Zuid in het bijzonder.”


< Terug naar inleiding