Naam:
Ed Naalden
Functie:
projectleider / hoofdopzichter
Werkt bij HD sinds:
2000
Haalt inspiratie uit:
de extra dimensie die meespeelt bij zorgprojecten
Is trots op:
een mooi gebouw dat uit een optimale samenwerking is ontstaan

Interview Ed Naalden – HD

Er staat een prachtig gebouw waarbij aan alles is gedacht

“Mijn taak bij de ontwikkeling van het revalidatiehotel was de directievoering en het toezicht. Samen met de gekozen aannemer werk je aan de realisatie van het project. Binnen HD was er een nauwe samenwerking met onze architect Martijn Verhagen om ervoor te zorgen dat bij de uitvoering de visie van Martijn goed werd vertaald.

Optimale samenwerking en continue afstemming

Wij hebben al in een vroeg stadium na de aanbesteding met de aannemer gekeken op welke wijze we optimaal konden samenwerken. We keken samen kritisch naar ieder onderdeel vanuit een gezamenlijk oogpunt: als we het op deze manier doen, is het resultaat dan goed voor de opdrachtgever en de gebruikers van het gebouw? Bij onduidelijkheden hadden we vroegtijdig overleg of werd er terug gekoppeld naar de opdrachtgever en toekomstige gebruiker van het gebouw. Hierna werden de werkzaamheden weer in uitvoering genomen.


< Terug naar inleiding

Alsof we collega’s waren

De samenwerking met het team van de aannemer was zo goed dat je er sprake was van een collegiale sfeer. Dat uitte zich onder andere door het respect voor elkaars standpunten en we allebei zorg wilden dragen dat de opdrachtgever en gebruiker van het pand tevreden was met het resultaat. We hebben tijdens het proces onszelf steeds de vraag gesteld: is dit de kwaliteit die Laurens van ons mag verwachten? in plaats van alleen te kijken naar prijs en planning.

Alles in één bedrijf

Voordat wij aan een project beginnen, wordt er een team samengesteld met de meeste geschikte mensen. De kracht van HD is dat de architect, de projectmanager en kostendeskundige, de projectleider en de werkvoorbereider samen in één team vormen. Dat maakt ons als HD heel bijzonder. Alles zit in één bedrijf. Normaal gesproken heb je te maken met allerlei aparte bedrijven die in de realisatie samenwerken. Het voordeel hiervan voor opdrachtgevers als Laurens is dat we snel kunnen schakelen en een ontwerp met uitstraling kunnen neerleggen dat ook kosten- en uitvoeringtechnisch en bouwbesluittechnisch goed in elkaar zit.

Geen alledaagse toepassingen

Innovatief aan het project is het ontwerp: een zorginstelling met de uitstraling van een hotel. Je waant je niet in een ziekenhuis of verpleeghuis. Op het gebied van techniek zijn er ook toepassingen geweest die niet alledaags zijn. Er is een niet-traditionele gevelconstructie toegepast die bestaat uit lichte metalstud binnenspouwbladen en stalen gevelframes. De bakstenen zijn recht boven en naast elkaar in het frame gehangen. Dat is bijzonder.

Verder is er een afbouwpakket toegepast waarbij veel aandacht is besteed aan contact- en luchtgeluid eisen. De vloeropbouw is heel specifiek. Vijf verschillende fabrikanten hebben gezamenlijk een nieuw product in de markt gezet. Deze bedrijven hebben een zwevende vloerconstructie in een laboratorium gebouwd om te onderzoeken hoe de vloer toegepast zou kunnen worden in ons project. De vloer is getest op onder andere geluid, slijtvastheid en belasting. Er is een stabiele sterke vloer gemaakt die geluidstechnisch vele malen hoger presteert dan de norm. Bovendien is de vloer volledig Arbo-vriendelijk.

Trots

Het mooie van dit project is dat je samen iets innovatiefs neerzet zowel qua ontwerp als in bouwtechnische zin. De betrokkenheid van alle partijen en de goede samenwerking met elkaar heeft ertoe geleid dat we een goede prestatie hebben kunnen leveren. Ik ben een vakidioot die graag werkt aan mooie projecten als deze. Als ik hier nu rondloop en zie dat aan alles is gedacht voor de gasten en de medewerkers, dan ben ik trots dat ik hieraan heb mogen werken. Er staat uiteindelijk een prachtig gebouw waarin mensen in een prettige omgeving kunnen revalideren.“


< Terug naar inleiding