Functionaliteit

ZORG NIEUWE STIJL EN EEN EFFICIËNTE WERKPLEK - P 3

Een mens herstelt het best in zijn eigen omgeving. Dat is helaas niet voor iedereen weggelegd. Hoe fijn is het dan als je revalideert in een omgeving die bijdraagt aan het welzijn van de patiënt, die hier geen patiënt is maar een gast. In revalidatiehotel Laurens Intermezzo Zuid komen zorg ‘nieuwe stijl’ en efficiënt werken bij elkaar.

Lees meer over functionaliteit >

Functionaliteit

Interview Els Diephout - P 4

Els Diephout stond als locatiemanager aan de wieg van Laurens Intermezzo Zuid. Als lid van de kerngroep deelde ze haar kennis en ervaring met de architect, aannemer en andere deskundigen op het gebied van revalidatiezorg. Ze beoordeelde het ontwerp op schoonheid en functionaliteit en is nu trots op deze unieke locatie en de gezamenlijke drive waarmee de medewerkers elke dag bouwen aan ideale revalidatiezorg.

Lees het interview met Els Diephout >

Functionaliteit

In- en ontspanning - P 5

De ‘healing environment’ van het revalidatiehotel heeft een tweeledig doel. Gasten moeten zich in het gebouw op hun gemak voelen en kunnen rusten, maar tegelijkertijd ook uitgedaagd worden tot activiteit en ontmoeting. Het interieur en de opzet van het gebouw proberen te verleiden tot activiteit. De indeling van boven naar beneden staat symbool voor een geslaagd revalidatietraject: het is de weg van rust naar activiteit, van intramuraal naar huis.

Lees meer over de functionaliteit >

Functionaliteit

Interview E. Alberti-Maat - Te gast bij Intermezzo - P 6

“Ik ben in het revalidatiehotel terecht gekomen doordat ik thuis van de bank ben gevallen en mijn heup heb gebroken. Een paar dagen na de heupoperatie in het Schieland ziekenhuis in Schiedam moest ik daar weer weg. Bij ons in de buurt waren wel bejaardentehuizen maar daar deden ze niks aan therapie. Er was gelukkig nog een plekje in het oude Antonius-IJsselmonde. Daar ben ik maar veertien dagen geweest en toen ben ik al verhuisd naar het nieuwe gebouw.”

Lees het interview met mevrouw E. Alberti-Maat >

Creativiteit

EEN GEBOUW MET TWEE GEZICHTEN - P 7

Hoe verenig je de wensen van de gemeente die een verschijningsvorm en sfeer voorschreven van de koele en zakelijke gebouwen uit de wederopbouwperiode van Rotterdam en die van opdrachtgever Laurens die vooral een warm gebouw voor mensen wil dat geborgenheid uitstraalt? Deze – in eerste instantie onmogelijk lijkende ontwerpuitdaging heeft geleid tot de voor het gebouw karakteristieke oplossingen.

Lees meer over creativiteit >

Creativiteit

Interview Martijn Verhagen - Architect - P 8

“Mijn verantwoordelijkheid lag in het concept en ontwerp van het gebouw én de aansturing op esthetisch vlak. Al vanaf de eerste besprekingen was mijn rol om het programma dat Laurens voor ogen had ruimtelijke te vertalen en zichtbaar te maken. Ik was het visuele klankbord wat betreft de eerste wensen van Laurens.

Lees het interview met Martijn Verhagen >

Creativiteit

Breuklijnen - P 9

Geïnspireerd op het natuurlijke voorbeeld zoals Antelope Canyon, een diepe en smalle kloof in Arizona (VS), ontwierp de architect op strategische plekken daglichtstroken in de gevel en het dak. Deze breuklijnen met daglicht splitsen het gebouw als het ware op in drie delen, die onderling via ‘bruggetjes’ zijn verbonden. HD heeft hiermee juist gebruik gemaakt van de diepe bouwenvelop met ongelijke hoekverdraaiingen als gevolg van de stedelijke randvoorwaarden.

Lees meer over creativiteit >

Creativiteit

Interview Hans van Rossum – gemeente Rotterdam - P 10

Hans van Rossum was vanuit de gemeente Rotterdam als projectmanager Hart van Zuid vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling. De locatie vormde een cruciaal onderdeel in het Motorstraatgebied, welke een belangrijke rol spelen in de totale gebiedsontwikkeling van het Hart van Zuid. De ontwikkeling van het zorghotel door Laurens en HD bood de kans een zorggebouw te realiseren dat perfect past in het stedenbouwkundig plan.

Lees het interview met Hans van Rossum >

Kwaliteit

DUURZAAM IN ONTWIKKELING EN SAMENWERKING - P 11

In Rotterdam-Zuid, naast het Ikazia ziekenhuis had HD de grond en de opdrachtgever de plannen. Samen ontwikkelden zij het revalidatiehotel waarin duurzaamheid een extra dimensie kreeg. Niet alleen was er veel aandacht voor het gebruik van duurzame materialen en systemen. Er ontstond ook een ontwerp dat op termijn – als dat gewenst is – zonder al te veel inspanning is aan te passen aan de wensen van de tijd.

Lees meer over kwaliteit >

Kwaliteit

Interview Ed Naalden – HD – P 12

Ed Naalden was directievoerder en hoofdopzichter bij de ontwikkeling van Laurens Intermezzo Zuid. Als spin in het web toetste hij onder andere kwaliteit, wijzigingen en offertes en voerde intensief overleg met Laurens, architect en uitvoerder. De samenwerking kenmerkte zich door respect voor elkaars standpunten en een collegiale sfeer. Hij vertelt over de kracht van HD Groep. Wat maakt hen bijzonder en hoe zie je dat terug in dit project?

Lees het interview met Ed Naalden >

Kwaliteit

Technieken - P 13

Bij de ontwikkeling en realisatie van het revalidatiehotel is in samenwerking met alle betrokken partijen gezocht naar de beste technische oplossing. Het revalidatiehotel is voorzien van allerlei state-of-the-art technieken om het de gebruikers – zowel de gasten als de medewerkers – gemakkelijk te maken. Vijf samenwerkende producenten hebben bijvoorbeeld de krachten gebundeld om een kwalitatief hoogwaardig vloersysteem voor het revalidatiehotel te ontwikkelen.

Lees meer over kwaliteit >

Kwaliteit

Interview Arthur van ’t Hullenaar – Dura Vermeer - P 14

Arthur van ’t Hullenaar was namens Dura Vermeer verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Hij spreekt zich uit over de prettige samenwerking tussen alle betrokken partijen. Ondanks de soms tegengestelde belangen is nooit het gezamenlijk doel uit het oog verloren en werkten opdrachtgevers, uitvoerder en specialisten als bouwteam samen. Ook vertelt hij op welke manier de mensen in de omgeving van de bouwlocatie bij het project zijn betrokken.

Lees het interview met Arthur van ‘t Hullenaar >

Samenwerking

Laurens, de grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken, heeft in 2008 gekozen om samen te werken met HD Groep voor het ontwerp en de realisatie van revalidatiehotel Laurens Intermezzo Zuid. Het team bestond uit:

Opdrachtgever: Laurens
Architect: HD
Aannemer: Dura Vermeer Bouw Zuid West
Constructeur: IMd Raadgevende Ingenieurs
Installateur: Huygen installatie adviseurs
Bouwfysisch: adviseur DPA Cauberg Huygen
Interieurarchitect: Maarten de Regt
Landschapsarchitect: Bureau Hager Huigens
Projectmanagement: HD
Directievoering: HD

Colofon

Dit online magazine is een eenmalige uitgave van HD Groep over de ontwikkeling en realisatie van het revalidatiehotel Laurens Intermezzo Zuid. Mocht u naar aanleiding van de uitgave vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen.

HD Groep
Jan Leentvaarlaan 30
3065 DC  Rotterdam
Telefoon: 010 4148667
www.overhd.nl
E-mail: info@hdgroep.nl
Twitter: @hdprojecten
LinkedIn: HD Groep

Fotografie
Paula Romein

Concept, ontwerp en realisatie magazine
AmaiAmai

Redactie beeld en tekst
AmaiAmai in samenwerking met HD